čeština | English (US)

Stavitel mostů - projektový den ve škole

8. 10. se konal projektový den Stavitel mostů připraven společně s Malou technickou univerzitou z Říčan. S odbornicí z praxe si děti povídaly o Karlově mostě, o Karlu IV. a o Praze. Samy si zkusily z LEGO stavebnice vytvořit most přes řeku. Zjistily, že většina z mostů není příliš pevná. Paní odbornice jim tedy ukázala technický výkres mostu, podle kterého děti pilíře postavily a pevnost si ověřily tím, že se po něm samy prošly. Část probíhala na školní zahradě, kde děti uvažovaly, jaké druhy mostů máme a stavěly jej pomocí pomůcek. Pohybem znázorňovaly průchod či průjezd po těchto mostech. Prováděli jsme jednoduché pokusy, co plave/neplave. Děti si odnesly diplom pro stavitele mostů.

Random image