Mateřská škola Jersín

Motto

“Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.“
Steve Allen

O školce

Naše jednotřídní mateřská škola rodinného typu sídlí v okrajové části obce Jersín.
Budova školy byl a vystavěna v roce 1872 a do roku 1984 sloužila jako škola základní. V současné době slouží jako škola mateřská s kapacitou 25 dětí. Budova je obklopena školní zahradou, vybavenou herním zařízením, kterou využíváme během celého roku.
Škola je prostorově netradiční. Děti mají k dispozici prostornou hernu, vybavenu množstvím hraček, počítačem pro děti, knihovnou. Zde probíhá většina individuálních, skupinových i řízených činností. Na jídlo přecházíme do samostatné místnosti. Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava, kterou zajišťuje mateřská škola v Měříně. Děti mají k dispozici také relaxační místnost, která je vybavena tělocvičným nářadím, pianinem. Zde s dětmi cvičíme a relaxujeme a po drobné úpravě používáme denně tuto místnost také k odpolednímu odpočinku. Tento se přizpůsobuje věkovému složení dětí, naše skupina dětí je heterogenní ( 2- 6 let).

Vize naší školy:

„Učíme se společně na cestě domovem.“
Naším cílem je spokojené dítě, rozvoj jeho individuality a budování partnerského vztahu učitelka – dítě. Vytváříme přátelskou atmosféru mezi dětmi i dospělými na základě vzájemné úcty, důvěry a respektování sebe navzájem.

Projekty

Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt Šablony MŠ Jersín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003044), doba realizace 1.1. 2017 - 31.12. 2018.
Účast v projektu nám umožňuje:
* dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o chůvu, a tím zdokonalit péči o dvouleté děti v naší mateřské škole.
* podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
* usnadnit přechod dětí z mateřské školy do základní školy
* spolupracovat s rodiči dětí.
Chůva v naší škole již aktivně pracuje. Jeden z našich pedagogických pracovníků bude absolvovat kurz „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“. Dva naši pedagogičtí pracovníci budou absolvovat kurz „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“. Po absolvování tohoto kurzu zahájíme spolupráci s SPC Březejc s ve spolupráci s pracovníky tohoto centra budeme zajišťovat našim dětem logopedickou prevenci a péči. Ve školním roce 2017- 2018 zorganizujeme pro rodiče několik setkání s odborníky, která by měla také usnadnit přechod dětí z naší mateřské školy do školy základní a podpořit spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.
Spolupráce s Mensou ČR
Od školního roku 2017 – 2018 jsme Školka spolupracující s Mensou ČR a v rámci této spolupráce uplatňujeme metodu Mensa NTC Learning, která využívá soubor technik a speciálně upravených cvičení vedoucích ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink zahrnuje rotační a rovnovážná cvičení, motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a zvětšuje tak kapacitu mozku. Pozitivně půso bí ; např. jako prevence dyslexie a zmírňuje poruchy učení. Dochází při něm i k rychlému odhalování nadaných jedinců.

Aktuálně

Zápis na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do Mateřské školy Jersín 80, příspěvkové organizace proběhne dne 14. 5. 2018 od 7:00 do 13:30 hodin.
Do naší mateřské školy se můžete přijít podívat po telefonické domluvě (tel. 567 277 163) a současně si vyzvednout „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
Přijímáme děti od dvou let věku.
K zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kalendář akcí

školní rok 2017 - 2018

 • 8.června 2018
 • Zahradní slavnost
 • 1.června 2018
 • Oslava Mezinárodního dne dítěte
 • soutěže, zábava
 • 15.května 2018
 • představení divadla Paravánek
 • "O zlobivém andílkovi"
  Kino dukla Jihlava
 • 14.května 2018
 • zápis dětí do MŠ
 • detaily v Aktuálně
 • 11.května 2018
 • vystoupení pro maminky a příbuzné
 • začátek v 15:15 hod.
 • 30.duben 2018
 • Čarodejnický den
 • Čarodějnický den v naší školce
 • 19.duben 2018
 • Dopravní pohádkování
 • přijede k nám divadlo
 • 10.duben 2018
 • logopedická prevence
 • kontrola správného vývoje řeči dětí logopedkami z SPC Březejc
 • 4.duben 2018
 • ZUŠ Polná
 • „Den otevřených dveří“
 • 28.březen 2018
 • Přednáška pro rodiče
 • s panem ředitelem Mgr. Richardem Březnou na téma "Jaké je to u nás v MŠ a ZŠ Zhoř u Jihlavy"
  Začátek v 15:30h
 • 14.březen 2018
 • Přednáška pro rodiče
 • s Mgr. Hanou Stockingerovou na téma "Jaké je to u nás v ZŠ Měřín".
  Začátek v 15:30h
 • 20.února 2018
 • divadlo Malvína
 • O hodném psu Cyrilovi
 • fotogalerie
 • 9.února 2018
 • Naše OLYMPIÁDA
 • Zimní olympiáda ve školce.
 • fotogalerie
 • 7.února 2018
 • Co dokáže předškolák ?
 • Přednáška pro rodiče s Mgr. Alenou Vlkovou, speciální pedagožkou.
  Začátek v 15:30.
 • 6.února 2018
 • Slet broučků ve školce
 • Navštíví nás kouzelník se svým představením.
 • fotogalerie
 • 22.ledna 2018
 • Logopedická prevence
 • Správný vývoj řeči - přednáška logopedek z SPC Březejc
 • 18.prosince 2017
 • Co je pod stromečkem ?
 • Vánoční nadílka .
 • fotogalerie
 • 5.prosince 2017
 • Mikuláš ve školce
 • Navštíví nás Mikuláš se svými kamarády.
 • fotogalerie
 • 30.listopadu 2017
 • Adventní dílna
 • Vystoupení dětí a následné společné tvoření s rodiči.
 • fotogalerie
 • 29.listopadu 2017
 • Vánoční překvapení
 • Představení Divadla Úsměv.
 • fotogalerie
 • 28.listopadu 2017
 • Ledová show a Mikulášká besídka
 • KD v Křižanově, připraveno firmou VVsklo Křižanov.
 • fotogalerie
 • 13.listopadu 2017
 • Vánoční fotografování dětí
 • 9.listopadu 2017
 • logopedická depistáž
 • Začátek v 8:00.
 • 31.října 2017
 • Princezna s dlouhým nosem
 • Představení divadla Koráb v Jihlavě.
 • fotogalerie
 • 30. října 2017
 • Oční vyšetření dětí
 • Začátek v 10:00.
 • 21.září 2017
 • Třídní schůzky

Dokumenty

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2017

formát JPG

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2018

formát PDF

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-21

formát PDF

GDPR

Krátké povídání o tom co GDPR vlastně je:
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni musí upravit způsob zpracovávání osobních údajů GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.
 
GDPR u nás:

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH

formát MS Excel

ZÁSADY OCHRANY

formát MS Word

Kontaktní údaje

Název:
Mateřská škola Jersín 80,
příspěvková organizace
 
Ředitelka školy: Mgr. Monika Vencourová
Učitelka: Bc. Marie Brabcová
Chůva: Zdenka Bambulová
Asistentka pedagoga: Vlasta Marangoni
Školnice: Zdenka Bambulová
Pomocná kuchařka: Zdenka Bambulová
 

  Adresa:
Jersín 80, 588 25

Telefon:
(+420) 567 277 163

E-Mail:
msjersin(zavináč)tiscali.cz

Datová schránka:
mhnkhzt


Máme stále volná místa.

Nástup dětí je možný i v průběhu školního roku.

Přijímáme i děti mladší tří let.

Přijďte se k nám podívat.   Mapa